วิถีทางโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน

วิถีทางโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดและอาจเป็นเป้าหมายในการพัฒนาของการบำบัดการดัดแปลงด้วยยีนเพื่อยับยั้งซึ่งป้องกันหลอดเลือดแดงปอดจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อนักวิจัยทดสอบการยับยั้งทางเภสัชวิทยาด้วยยาที่ระบุไว้ก่อนหน้าซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่เส้นทางจะเห็นการกลับรายการของการเปลี่ยนแปลง

หลอดเลือดอย่างมีนัยสำคัญในแบบจำลองหนูในห้องปฏิบัติการ ผู้คนมีความคิดเห็นในวงกว้างเกี่ยวกับความหลากหลาย ในอีกด้านหนึ่งผู้คนเห็นคุณค่าในความหลากหลายซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในมุมมองที่หลากหลายความคิดใหม่และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม ในทางกลับกันพวกเขาคิดว่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำงานกับคนที่มีมุมมองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพูดภาษาอื่นหรือมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน